Doa Selepas Solat – Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Doa-doa selepas solat memiliki kelebihan dan fadhilat tersendiri. Berikut adalah beberapa contoh kelebihan dari doa selepas solat:

  • Doa Dhuha: Doa Dhuha memiliki kelebihan dalam mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan keberkatan dalam hidup seharian. Doa ini juga diyakini membantu dalam menjaga kesejahteraan dan meningkatkan rezeki.
  • Doa Witir: Solat Witir merupakan sebahagian solat yang utama dari solat malam, dan diyakini memiliki kelebihan tertentu yang kuat. Dengan memanjatkan doa selepas solat witir, seseorang diyakini mendapatkan perlindungan dari segala macam bahaya dan mendapatkan keberkatan dari Allah swt.
  • Doa Taubat: Doa Taubat membawa kelebihan dalam membersihkan hati dan jiwa dari segala dosa. Taubat yang dilakukan dengan ikhlas, seseorang dapat memperoleh pengampunan dari Allah dan memulai kehidupan baru dengan hati yang suci dan penuh taqwa.
  • Doa Tahajjud: Tahajjud adalah solat malam yang dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir. Doa ini diyakini sangat didengar oleh Allah. Doa Tahajjud memiliki kelebihan dalam memperoleh rahmat, pengampunan, dan keberkatan dari Allah. Dilakukan dengan hati yang tulus, doa Tahajjud dapat membawa kedamaian dan ketenangan hati. Insya-Allah

Memahami keutamaan dan kelebihan dari setiap doa selepas solat dapat memotivasikan kita untuk terus melaksanakan ibadah dengan tekun dan penuh keyakinan.

Doa Solat Dhuha / Doa Dhuha

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud
Doa Dhuha – Rumi

Allahumma Innadh Dhuha-A Dhuha-Uka
Wal Bahaa-A Bahaa-Uka
Wal Jamaala Jamaaluka
Wal Quwwata Quwatuka
Wal Qudrata Qudratuka
Wal Ishmata Ishmatuka

Allahuma Inkaana Rizqi Fis Samma-I Fa Anzilhu
Wan Inkaana Fil Ardhi Fa-Akhrijhu
Wa Inkaana Mu’asiran Fayassirhu
Wa Inkaana Haraaman Fathahhirhu
Wa Inkaana Ba’idan Fa Qaribhu
Bihaqqiduhaa-Ika Wa Bahaaika
Wa Jamaalika Wa Quwwatika Wa Qudratika
Aatini Maa Ataita Min’Ibadikash Shalihin

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Doa Dhuha – Maksud dan Terjemahan Bahasa Melayu

Ya Allah
Sesungguhnya Waktu Dhuha itu Dhuha-MU
Kecantikannya Kecantikan-MU
Keindahannya Keindahan-MU
Kekuatannya Kekuatan-MU
Kekuasaannya Kekuasaan-MU
Perlindungannya Perlindungan-MU

Ya Allah
Jika rezeki masih di langit, turunkanlah
Jika di bumi, keluarkanlah
Jika sukar, permudahkanlah
Jika haram, sucikanlah
Jika jauh, dekatkanlah
Berkat waktu Dhuha
Kecantikan-MU, keindahan-MU
KekuatanMU, kekuasaanMU
Limpahkan kepadaku segala
Yang Engkau telah limpahkan
Kepada hamba-hamba-MU yang soleh

Baca: With Image – Wish Wedding and Marriage


Doa Solat Witir / Doa Witir

Doa Solat Witir 1 (Ringkas) Maksud dan Terjemahan Bahasa Melayu

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung dengan keredhaan- Mu daripada kemurkaan- Mu, aku berlindung dengan kemaafanMu daripada Balasan- Mu, dan aku berlindung dengan- Mu daripada tidak mampu memuji- Mu seperti Engkau memuji diri- Mu.

Doa Solat Witir 2 (Panjang) – Maksud dan Terjemahan Bahasa Melayu

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.

Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon daripada Engkau keimanan yang berkekalan. Kami memohon daripada Engkau hati yang khusyuk (teguh dan sebulat hati).

Kami memohon daripada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kami memohon daripada Engkau keyakinan yang benar. Kami memohon daripada Engkau amalan yang soleh (patut).

Kami memohon daripada Engkau agama yang berkualiti. Kami memohon daripada Engkau keampunan dan kesihatan. Kami memohon daripada Engkau kesihatan yang sepenuhnya.

Kami memohon daripada Engkau rasa syukur ke atas kesihatan. Kami memohon daripada Engkau kekayaan.

Ya Allah! Terimalah solat kami, puasa kami, Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Wahai Yang Paling Pengasih di antara yang mengasihani.

Selawat dan salam sejahtera Allah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, ahli keluarga dan para sahabatnya.

Maha Suci Tuhan yang Maha Mulia daripada sebarang kekurangan. Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam.

Doa Solat Taubat / Doa Taubat

Doa Taubat (Rumi)

Allahumma inni zholamtu nafsi zull-man kasiran walaa yagh-firu zunuuba illa anta, fagh-firli min indika magfirotan innaka antal rgho-fuu rur-rahim.

Doa Taubat – Maksud dan Terjemahan Bahasa Melayu

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Dan tiada siapa yang akan mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan keampunan yang besar daripada sisiMu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

Baca: 12 Doa Hari Raya Aidilfitri – Bulan Syawal

Doa Solat Tahajjud / Doa Tahajjud

Bergambar Doa Selepas Solat - Dhuha, Witir, Taubat, Tahajjud

Doa Tahajjud – Rumi

Allahumma laka hamdu anta qoyyimussamawaa ti wal ardhi waman fi hinna, walakal hamdu laka mulkussama waa ti wal ardhi waman fii hinna, walakal hamdu nuu russama wa ti wal ardhi, walakal hamdu antal haqku wa wa’ dukal haqku wa liqo-u-ka haqku wa qauluka haqku wal jannatu haqku wanna ru haqku, wannabi yuu na haqku, Wamuhammadun sallallahu ‘alaihiwasallam haqku, wassa-‘atu haqku

Allahumma laka aslamtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wabika khosomtu, wa ilaika hakamtu, fagfirli maaqaddamtu, wa maa akhortu wa maa asrartu wa maa ‘a lantu, antal muqoddimu wa antal mu-a-khiru, laa ilaha illa anta au laa ilaha ghoiruka wa laa hau la walaa quwwata illa billahi.

Doa Tahajjud – Maksud Dalam Bahasa Melayu

Ya Allah, bagiMu segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi serta segala isinya.

BagiMulah segala puji, Engkau raja penguasa langit dan bumi. BagiMulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi.

BagiMulah segala puji, Engkaulah yang benar, Engkaulah yang benar, janjiMu adalah benar, perjumpaanMu itu adalah benar, firmanMu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan hari kiamat adalah benar.

Ya Allah, kepadaMulah aku berserah diri, kepadaMulah aku kembali, kepadaMulah aku rindu, dan kepada Engkaulah aku berhukum. Ampuni aku atas kesalahan yang telah aku lakukan dan yang sebelumnya, baik yang aku sembunyikan mahupun yang dinyatakan.

Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan (kekuasaan) Allah.