10 Doa Dipermudahkan Urusan Rumi – Murah Rezeki

Doa Dipermudahkan Urusan – Firman Allah swt, maksudnya: “Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu perihal Aku, (jawablah), sesungguhnya Aku hampir; Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” – Surah al-Baqarah ayat 186

Baca: Rumi – Doa Murah Rezeki Bebas Hutang dan Kemiskinan

Menurut Hadis – Doa Dipermudahkan Urusan – Rumi

Anas ra berkata, “Kebanyakan doa Nabi Muhammad adalah Allahumma atina fiddun-ya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa gina azaban nar, (Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada seksa api neraka).” – Hadis Riwayat oleh Bukhari dan Muslim.

Dalam rekod Muslim dijelaskan, “Apabila Anas ra ahu mengajak orang melakukan sesuatu, dia membaca doa ini. Begitu juga apabila dia mahu berdoa, dia membaca doa ini dalam bacaan doanya itu.”

Toriq ra mendengar seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad saw, “Wahai utusan Allah, bagaimanakah caranya saya mahu menerangkan apabila saya hendak meminta sesuatu daripada Tuhan saya?”

Nabi Muhammad berkata, “Bacalah, Allahummagh-firli war-hamni waafini war-zugni,

(Ya Allah, ampunilah saya, kashanilah saya, selamatkanlah saya, dan berilah saya rezeki), kerana dalam doa ini terkandung semua hajat keperluan di dunia dan di akhirat.”

– Hadis Riwayat oleh Muslim.

10 Doa Dipermudahkan Urusan Rumi - Murah Rezeki

Ali bin Abu Talib berkata, “Nabi Muhammad menerangkan kepada saya, ‘Bacalah Allahummah-dini wa saddidni, (Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk dan kebenaran.) ‘” – Hadis Riwayat Muslim.

Abu Umamah berkata, “Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang panjang, sehingga kami tidak dapat menghafalnya. Kami berkata, ‘Wahai utusan Allah, tuan berdoa panjang, sehingga kami tidak dapat menghafal sedikit pun daripada doa itu?’

Lalu Nabi Muhammad saw menerangkan, ‘Sukakah saudara sekiranya saya berikan doa yang menghimpunkan semua doa itu? Bacalah Allahumma inni as aluka min khayri ma saalaka minhu nabiyyuka Muhammad. Wa auzubika min syarri mas-taaza minhu nabiyyuka Muhammad. Wa antal-mustaanu wa’alaikal-balaghu, wa la haula wa la quwwata illa billah

(Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu sebaik-baik perkara yang diminta oleh Nabi Muhammad. Dan lindungilah aku daripada apa yang Nabi Muhammad minta perlindungan daripada-Mu. Engkau-lah tempat meminta bantuan, dan Engkau-lah yang memberikan kecukupan. Dan tiada daya, tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah.)”

– Hadis Riwayat at-Tirmidzi

10 Doa Dipermudahkan Urusan Rumi - Murah Rezeki

Abu Bakar as-Siddiq melaporkan, “Beliau berkata kepada Nabi Muhammad, ‘Wahai utusan Allah, ajarkanlah kepada saya doa yang dapat saya baca dalam sembahyang.

Lalu Nabi Muhammad menjawab, ‘Bacalah, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiran, wa la yaghfiruz-zunuba illa anta, fagh-firli maghfiratan min indika, war-hamni, innaka antal-ghafurur-rahim,

(Ya Allah, sungguh aku banyak menganiayai diriku sendiri. Tiada lain yang dapat mengampuni dosa-dosaku, kecuali Engkau, ya Allah. Ampunilah daku dengan keampunan yang langsung datang daripada-Mu. Kashanilah daku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.) “

– Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Saidatina Aisyah binti Abu Bakar berkata, “Nabi Muhammad membaca doa Allahumma inni auzubika min syarri ma ‘amiltu, wa min syarri ma lam amal,

(Ya Allah, aku bermohon, lindungilah daku daripada bahaya apa-apa yang kukerjakan, dan daripada bahaya apa-apa yang tidak kukerjakan).”

– Hadis Riwayat Muslim.

Zaid bin Arqam berkata, “Nabi Muhammad membaca doa Allahumma inni auzubika minal-ajzi wal-kasali, wal-bukhli wal-harami, wa ‘azabil-gabri. Allahumma aati nafsi taqwaha wazakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni auzubika min ilmin la yanfa, wa min galbin la yakhsya, wa min nafsin la tashba, wa min dawatin la yustajabu laha,

(Ya Allah, lindungilah aku daripada rasa lemah dan malas, dan daripada sifat bakhil dan usia terlalu tua, dan daripada seksa kubur. Ya Allah, sematkanlah ke dalam jiwaku rasa takwa kepada-Mu, dan sucikanlah hatiku, kerana Engkau sahajalah yang dapat menyucikannya. Engkau-lah yang Maha Menguasai serta menjadi Tuhannya. Ya Allah, aku bermohon lindungilah aku daripada ilmu pengetahuan yang tidak berguna, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak diterima).”

– Hadis Riwayat Muslim.

Abdullah bin Abbas melaporkan, “Nabi Muhammad biasa membaca doa Alabumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khosomtu, wa ilaika hakamtu. Faghfirli ma gaddamtu, wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, antal-mugaddimu wa antal-muakhkhiru, la ilaha illa anta,

(Ya Allah, kepada-Mu kuserahkan diriku, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku serahkan setiap urusanku, dengan bantuan-Mu aku berjuang, kepada-Mu aku merujuk berkaitan hukum hakam. Ampunilah kesalahan-kesalahanku yang lalu, dan yang akan datang, yang aku rahsiakan dan yang aku pamerkan. Engkau yang Maha Mendahulukan dan Maha Mengakhirkan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada daya upaya, melainkan dengan pertolongan Allah).”

Dalam beberapa rekod ada tambahan di akhir doa ini iaitu, “Wa la haula wa la quwwata illa billah, (Dan tiada daya dan tiada kuasa melainkan dengan Allah).” – Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Abu Hurairah berkata, “Nabi Muhammad berdoa Allahumma inni auzubika minal-jui, finnahu bisad-dojii, wa auzubika minal-khianati, fainnaha bisatil-bitonati, (Ya Allah, lindungilah aku daripada kelaparan kerana ia adalah seburuk-buruk kawan tidur. Dan juga lindungilah aku daripada khianat kerana ia adalah sejahat-jahat kawan yang dekat).” – Hadis Riwayat Abu Daud.

Imran bin Husain berkata, “Nabi Muhammad mengajarkan kepada ayah saya dua ayat sebagai doa Allahumma ahimni rusydi, wa dizni min syarri nafsi (Ya Allah, berikanlah aku ilham melakukan amalan yang baik dan lindungilah aku daripada kejahatanku sendiri).” – Hadis Riwayat Tirmidzi