16 Doa Selamat Ringkas- Rumi dan Bahasa Malaysia

Doa Selamat – Allah Akan Memperkenankan Semua Doa Hamba-Nya. Insya-Allah. Firman Allah swt, maksudnya: “Dan Tuhan kamu menerangkan, ‘Berdoalah kepada-Ku, nescaya Aku perkenankan bagimu.” – Surah Ghafir ayat 60

Firman Allah swt, maksudnya: “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas.” – Surah al-Araf ayat 55

Baca: Ucapan Takziah: Doa Menutup Mata Jenazah (Rumi)

Doa Selamat

Anas ra berkata, “Kebanyakan doa Nabi Muhammad adalah Allahumma atina fiddun-ya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa gina azaban nar, (Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada seksa api neraka).” – Hadis Riwayat oleh Bukhari dan Muslim.

Toriq bin Ashyam berkata, “Lazimnya dahulu, apabila ada orang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw mengajar orang itu bersembahyang lalu nabi menyuruhnya berdoa dengan ayat-ayat berikut Allahummagh-firli war-hamni wah-dini wafini war-zugni, (Ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya, berilah petunjuk kepada saya, selamatkanlah saya, dan berilah saya rezeki). – Hadis Riwayat oleh Muslim.

Abdullah bin Amru bin al-As berkata, “Nabi Muhammad berdoa Allahumma musorrifal-qulubi sorrif quu-bana ‘ala toatika, (Ya Allah, Tuhan yang berkuasa mengubah hati-hati manusia, tetapkanlah hati kami agar terus taat kepada-Mu).” – Hadis Riwayat oleh Muslim.

16 Doa Selamat Ringkas- Rumi dan Bahasa Malaysia

Abu Hurairah berkata, “Nabi Muhammad bersabda, ‘Mohonlah perlindungan Allah daripada sengsara akibat bencana, daripada ditimpa kesusahan, daripada takir buruk, dan daripada musuh yang bergembira.” – Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Abu Hurairah ra berkata, “Nabi Muhammad saw biasa membaca dalam doanya Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, wa aslih li dunya-ya allati fiba maashi, wa aslih li aakhirati allati fiha maadi, waj alil-hayasa ziyadatan li fi kulli khayrin, waj alil-mauta rahatan i min kulli shar, (Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi perkara penting padaku. Perbaikilah duniaku yang menjadi kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat aku kembali. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku. Jadikanlah kematian itu sebagai istirehatku daripada segala kejahatan).” – Hadis Riwayat Muslim.

16 Doa Selamat Ringkas- Rumi dan Bahasa Malaysia

Anas ra berkata, “Nabi Muhammad sering membaca doa Allahumma inni auzubika minal-‘ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wal-bukhli, wa auzubika min ‘azabil-gabri, wa duzubika min fitnatil-mahya wal-mamati, (Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada perasaan lemah dan malas, daripada perasaan takut dan usia yang terlalu tua, dan daripada sifat bakhil. Aku bermohon, lindungilah daku daripada seksa kubur, dan daripada fitnah kehidupan dan ujian mati).” – Hadis Riwayat Muslim.

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Antara doa-doa Nabi Muhammad adalah Allahumma inni asaluka mujibati rahmatika, wa ‘azaima maghfiratika, was-salamata min kulli ismin, wal-ghanimata min kulli birrin, wal-fauza bil-jannata, wan-najata minan-nari (Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu semua perkara yang mendatangkan rahmat daripada-Mu, semua perkara yang menyebabkan pengampunan-Mu, yang menyebabkan terselamat daripada semua dosa, yang menyebabkan semua kebaikan, berbahagianya dengan syurga, dan terselamanya daripada api neraka.) – Hadis Riwayat Hakim

Abu Umamah berkata, “Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang panjang, sehingga kami tidak dapat menghafalnya. Kami berkata, ‘Wahai utusan Allah, tuan berdoa panjang, sehingga kami tidak dapat menghafal sedikit pun daripada doa itu?’ Lalu Nabi Muhammad saw menerangkan, ‘Sukakah saudara sekiranya saya berikan doa yang menghimpunkan semua doa itu? Bacalah Allahumma inni as aluka min khayri ma saalaka minhu nabiyyuka Muhammad. Wa auzubika min syarri mas-taaza minhu nabiyyuka Muhammad. Wa antal-mustaanu wa’alaikal-balaghu, wa la haula wa la quwwata illa billah (Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu sebaik-baik perkara yang diminta oleh Nabi Muhammad. Dan lindungilah aku daripada apa yang Nabi Muhammad minta perlindungan daripada-Mu. Engkau-lah tempat meminta bantuan, dan Engkau-lah yang memberikan kecukupan. Dan tiada daya, tiada kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah.)” – Hadis Riwayat at-Tirmidzi

16 Doa Selamat Ringkas- Rumi dan Bahasa Malaysia

Abu Musa ra berkata, dia mendengar Nabi Muhammad saw membaca doa Alahummagh-firli khatiati wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta alamu bibi minni. Allahummagh-firli jaddi wa hazli, wa khatai wa amdi, wa kullu zalika indi. Allahummagh-firli ma gaddamtu wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, wa ma anta alamu bibi minni, antal-mugaddimu wa antal-muakhkhiru, wa anta ‘ala kulli syai- in gadir, (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kebodohanku, dan keterlampauanku dalam apa yang kukerjakan, dan apa sahaja yang Engkau lebih ketahui daripada diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah setiap kesalahanku yang datang daripada kesungguhanku, dan daripada senda gurauku, dan daripada ketidaksengajaanku, dan daripada sengajaku, dan segala sesuatu yang datang daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku yang lalu, dan yang akan datang, yang kurahsiakan, dan yang kupamerkan, dan setiap sesuatu yang Engkau lebih ketahui daripada diriku sendiri. Engkau-lah yang Maha Mendahulukan dan Maha Mengakhirkan, dan Engkau Maha Berkuasa atas segala-galanya). – Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

Abdullah bin Umar berkata, “Antara doa-doa Nabi Muhammad adalah Allahumma inni auzubika min zawali nimatika, wa tahawwuli afiyatika, wa fujaati nigmatika, wa jam’i sakhatika, (Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu, lindungilah daku daripada kehilangan nikmat-Mu, daripada hilangnya keshatan yang Engkau berikan kepadaku, daripada kedatangan secara mendadak pembalasan-Mu, dan daripada segala macam kemurkaan-Mu).” – Hadis Riwayat Muslim.

Shahri bin Haushab berkata, “Saya bertanya kepada isteri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah, ‘Wahai ibu orang yang beriman, apakah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad apabila baginda berada bersama puan?’
Ummu Salamah berkata, ‘Baginda sering membaca doa Ya Mugallibal-quubi sabbit galbi ala dinika, (Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku atas agama-Mu.)” – Direkodkan oleh at-Tirmidzi

Abu Fadhl, nama sebenarnya Abbas bin Abdul Mutalib berkata, “Saya berkata, Wahai utusan Allah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang patut saya minta daripada Allah.’ Nabi Muhammad menerangkan, ‘Mintalah keselamatan daripada Allah’ Selama beberapa hari saya berdoa begitu. Kemudian saya pergi menemui baginda lagi dan saya berkata, Wahai utusan Allah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang patut saya minta daripada Allah.’ Baginda berkata, ‘Wahai Abbas, wahai bapa saudara kepada utusan Allah, mintalah daripada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat.”” – Hadis Riwayat Tirmizi

Shakal bin Humaid berkata, dia berkata kepada Nabi Muhammad, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya suatu doa.” Lalu Nabi Muhammad menerangkan, “Saudara bacalah Allahumma inni auzubika min syarri sam’i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri galoi, wa min syarri maniyyi (Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan pendengaranku, daripada kejahatan penglihatanku, daripada kejahatan lidahku, daripada kejahatan hatiku, dan daripada kejahatan kemaluanku).” – Hadis Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi

Aisyah binti Abu Bakar berkata, “Nabi Muhammad biasa membaca doa Allahumma inni auzubika min finatin-nari, wa ‘azabin-nari, wa min syarril-ghina wal-fagri, (Ya Allah, lindungilah aku daripada ujian neraka, dan daripada seksa neraka, dan daripada bahaya ekayaan, dan daripada bahaya kemiskinan).” – Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

Qutbah bin Malik berkata, “Nabi Muhammad berdoa Allahumma inni auzubika min munkaratil-akhlagi, wal-amali, wal-ahwai, (Ya Allah, lindungilah aku daripada budi pekerti yang buruk, daripada perbuatan yang keji, dan daripada hawa nafsu yang keji).” – Hadis Riwayat at-Tirmidzi

Anas berkata, “Nabi Muhammad membaca doa Allahumma inni auzubika minal-barasi, wal-jununi, wal-juzami, wa saiyi il-asgami, (Ya Allah, lindungilah aku daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk).” – Hadis Riwayat Abu Daud.