Doa Selepas Solat Hazamin PDF

Doa Selepas Solat Hazamin PDF

Selepas menunaikan solat khususnya solat fardhu, kita amat digalakkan kita melakukan zikir, wirid, tasbih, tahmid dan takbir serta istigfar. Biasanya selepas habis sembahyang kita disunatkan untuk bertasbih dan lain-lain untuk memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW.

Baca: Sweet Wishes for Anniversary to husband

Dari segi bahasa, doa berasal dari kata “da’a” yang bermaksud memanggil.

Manakalan, menurut istilah syarak pula, doa didefinasikan sebagai perbuatan memohon sesuatu yang bermanfaat dan pada masa yang sama mencegah daripada sesuatu yang memudaratkan.


Download: Doa Selepas Solat Hazamin Format PDF


Video Bacaan Doa Selepas Solat Hazamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *