20+ Doa Selepas Solat – Koleksi Doa Para Nabi

Doa Nabi Muhammad

Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (kurnia) – Surah Ali Imran: 8


Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari seksa api neraka – HR Bukhari dan Muslim


Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. – HR Ahmad dan al-Tarmizi


Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu – Surah At-Tahrin:8


Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari seksa neraka – Surah Al-Baqarah: 201


Baca: Doa Selepas Solat Rumi – Menyentuh Hati

Doa Nabi Musa

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku; dan mudahkanlah untukku urusanku; dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku; supaya mereka mengerti perkataanku; dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku; (iaitu) Harun, saudaraku; teguhkanlah dengan dia kekuatanku; dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau; dan banyak mengingati Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui (keadaan) kami. – Surah Taha: 25-35


Doa Nabi Isa

20+ Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami sesuatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya kami, iaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami dan Engkaulah Pemberi rezeki yang paling utama. – Surah Maidah: 114


Baca: 15+ Koleksi Doa Selepas Solat Yang Menyentuh Hati

Doa Nabi Nuh

20+ Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman lelaki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. – Surah Nuh: 28


Doa Nabi Ibrahim

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat) – Surah Ibrahim: 40-41


20+ Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, jangnlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. – Surah Al-Mumtahanah: 4-5


Baca: Soalan – Apakah Kelebihan Doa Selepas Solat?

Doa Nabi Yunus

Bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. – Surah Anbiya: 87


Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepada aku sebahagian ta’bir mimpi. (Ya Tuhan), Pencipta langit dan bumi, Engkaulah Pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. – Surah Yusuf: 101


Doa Nabi Zakaria

20+ Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. – Surah Ali Imran: 38


Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khuatir terhadap mewakiliku sepeninggalanku, sedang isteriku adalah seorang mandul, maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putera. – Surah Maryam: 4-5


Ya Tuhanku, jangnlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik – Surah – Al-Anbiya: 89

Baca: Pengalaman Menggunakan Sunscreen Skin Aqua Tone Up UV Essence


Doa Nabi Sulaiman

Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai, dan masukkanlah aku dengan rakmatMu ke dalam golongan hambaMu yang soleh. – Surah An-Naml: 19


Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi. – Surah Sad: 35


Doa Nabi Daud

20+ Doa Selepas Solat - Koleksi Doa Para Nabi

Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadaMu agar berketetapan dalam mencintaiMu dan menjadi orang yang Engkau cintai; dan mampu beramal sehingga aku tetap mencintaiMu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku sebagai orang yang mencintaiMu lebih dari kecintaan kepada diri, keluargaku dan air yang sejuk. – HR At-Tarmizi


Ya Allah aku mohon KepadaMu empat perkara dan aku berlindung kepadaMu daripada empat perkara.


Aku mohon kepadaMu lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur,badan yang sabar dan isteri yang membantuku dalam urusan dunia dan akhiratku.

Aku berlindung kepadaMu daripada empat perkara; Aku berlindung daripada anak yang menguasai aku, daripada isteri yang menyegerakan aku beruban sebelum waktunya, daripada harta yang membahayakan aku, dan daripada tetangga yang bila melihat kebaikanku ditutupi, bila melihat keburukanku disebarkannya.

20+ Koleksi Doa Selepas Solat – Doa Para Nabi 0+ Koleksi Doa Selepas Solat – Doa Para Nabi


Posted

in

by

Tags: